fbpx

Administration Support

Εκτύπωση

Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης & Softone ERP

Ημ/νία Έναρξης:
Ιουλ 29, 2024
Κωδικός:
AS - 212
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
600.00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Παρουσιάζονται θέματα για την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό όλων των εργασιών του γραφείου, την γραπτή και προφορική επικοινωνία καθώς και την διαχείριση προβλημάτων.

Το Soft1 ERP καλύπτει διεξοδικά τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης και προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση που αυξάνει την στρατηγική διορατικότητα και την παραγωγικότητα ενώ συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 
      • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
      • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια
      • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
      • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
      • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
      • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση Γραφείου 
      • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
      • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
      • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking
      • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
      • Η διαχείριση της πληροφορίας
      • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
      • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
      • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 
      • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
      • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
      • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE
      • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
      • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
      • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
      • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις
      • Skype - Team Viewer - Google Drive
      • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
      • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

 Αλληλογραφία 
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
      • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
      • Συγγραφή κειμένων
      • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
      • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
      • Είδη εγγράφων
      • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
      • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
      • Εμπορική Αλληλογραφία

 SOFTONE ERP

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 • Περιβάλλον και Χειρισμοί: Είσοδος στην Εφαρμογή, System Bar, Ρυθμίσεις Συστήματος, Soft1 Menu Επιλογών, Ενεργές εργασίες – Καρτέλες, Task & Status Bar, Δημιουργία Εταιρείας (Αντιγραφή), Επεξήγηση Πεδίων.
 • Διαχείριση Αποθήκης: Είδη Αποθήκης, Εναλλακτικοί Κωδικοί, Σχετικές Εργασίες Ειδών.
 • Διαχείριση Συναλλασσόμενων: Αρχείο Πελατών / Χρεωστών, Υποκαταστήματα Πελατών, Αρχείο Προμηθευτών / Πιστωτών, Σχετικές Εργασίες Συναλλασσόμενων.
 • Εμπορική Δραστηριότητα: Διαχείριση Αγορών & Πωλήσεων.
 • Χρηματοοικονομικά: Εισπράξεις – Πληρωμές, Εμβάσματα, Χρηματικοί Λογαριασμοί και Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών, Ειδικές Συναλλαγές, Χρεοπιστώσεις, Αξιόγραφα.
 • Λοιπές  - Περιοδικές Εργασίες: Παραστατικά Αποθήκης – Ενδοδιακινήσεις, Υπολογισμός Τιμών Κόστους Ειδών, Αλλαγή Τιμών Πώλησης, Εκτυπώσεις Αποθήκης, Σχεδιασμός Ευρετηρίων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 • Περιβάλλον και Χειρισμοί: Πλοήγηση στο Λογιστικό Μenu , Λογιστικό Σχέδιο – Λογαριασμοί Λογιστικής, Άρθρα Λογιστικής.
 • Σύνδεση με Εμπορικό: Τρόποι και Λογική Ενημέρωσης Λογιστικής από Εμπορικό, Μεταβολή / Διαγραφή Εγγραφών.
 • Εκτυπώσεις Λογιστικής: Έλεγχος Λογιστικών Καταχωρήσεων, Ισοζύγια – Καρτέλες Λογαριασμών – Ημερολόγια, Ανάλυση Φίλτρων και Αποτελεσμάτων Εκτυπώσεων. 
 • Λογιστικές Εργασίες: Εγγραφές Ανοίγματος – Κλεισίματος, Ενημέρωση από Εμπορικό Κύκλωμα (Batch Job), Οριστικοποίηση / Κλείδωμα Εγγραφών , Διαχείριση MyData
 • Έντυπα και Λογιστικές Καταστάσεις: Συμφωνία Φ.Π.Α, Δημιουργία & Αποστολή Εντύπου (Φ2), Αναφορά στα Υπόλοιπα Έντυπα Λογιστικής (Ε3, Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων κ.λπ.)

ΠΑΓΙΑ 

 • Περιβάλλον και Βασικοί Χειρισμοί: Πλοήγηση στο Menu των Παγίων, Παράμετροι, Αρχείο Παγίων, Παραστατικά Αγορών - Πώλησης – Παραστατικά Παγίων, Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής
 • Αποσβέσεις και Εκτυπώσεις ΠαγίωνΠαραστατικά Αποσβέσεων, Υπολογισμός & Δημιουργία Αποσβέσεων, Μητρώο Παγίων, Ανάλυση Φίλτρων & Αποτελεσμάτων Εκτυπώσεων, Συμφωνία με Γενική Λογιστική.

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ 

 • Παράμετροι εσόδων-εξόδων, στήλες βιβλίου
 • Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων
 • Κινήσεις εσόδων εξόδων
 • Εκτυπώσεις Εσόδων-εξόδων 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Παράμετροι: Ορισμός, Υποκαταστήματα – Εκπρόσωποι Υποκαταστήματα – Εκπρόσωποι, Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού εργασίας, Είδη Συμβάσεων Εργασίας, Διαχείριση Σ.Σ.Ε, Δημιουργία Επεξεργασία Σ.Σ.Ε, Ειδικότητες, Επιδόματα.

Εργαζόμενοι: Δημιουργία εργαζόμενου   - Διαδικασία Πρόσληψης, Γενικά, Στοιχεία Απασχόλησης, Εργασιακά, Ασφαλιστικά, Μισθολογικά, Απόλυση, Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές, Έννοια Μισθού (Νόμιμος), Έννοια Καταβαλλόμενων Αποδοχών (Συμφωνηθείς Μισθός), Έννοια Τακτικών Αποδοχών, Μισθός – Ημερομίσθιο – Ωρομίσθιο, Αποχώρηση Μισθωτού, Καταγγελία Σύμβασης με προειδοποίηση, Καταγγελία Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση, Οικειοθελή αποχώρηση, Λήξη σύμβασης, Συνταξιοδότηση

Υπολογισμός Μισθοδοσίας & Εκτυπώσεις: Έμμισθος - Ημερομίσθιος – Ωρομίσθιος, Υπολογισμός Αποδοχών, Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας, Διαχείριση Αδειών, Βιβλίο Αδειών, Ε11- Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας, Άδεια – Επίδομα Αδείας , Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08), Στράτευση, Εργατικό Ατύχημα, Διαχείριση Ασθενειών, Άδεια μητρότητας, Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ), Απουσία, Διαθεσιμότητα, Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές, Παροχές, Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες, Υπερεργασία – Υπερωρίες, Πρόσθετες Αποδοχές, Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ», Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)», Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4, Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού», Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)», Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου», Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιθείσας υπερωριακής απασχόλησης», Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας», Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»

Δώρα ΑΠΔ ΦΜΥ: Αρχεία – Εκτυπώσεις, Κατάσταση Μισθοδοσίας, Απόδειξη πληρωμής, Λογιστικό Άρθρο, Επιδόματα – Δώρα Εορτών, Επίδομα Εορτών Δώρο Πάσχα, Επίδομα Εορτών Δώρο Χριστουγέννων, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), Περιοδική δήλωση ΦΜΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
70 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
 • Χορηγούνται σημειώσεις στη Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση και Μισθοδοσία.
 • Παρέχεται demo έκδοση της εφαρμογής SOFTONE για εξάσκηση
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση των σπουδαστών για την επίδοσή τους.
 • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Παρέχεται βεβαίωση σπουδών.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                GlobalCert News - GlobalCert            Acta                                               
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δείτε το Demo του Σεμιναρίου Γραμματέας Διοίκησης εδώ:

Δείτε το Demo του Σεμιναρίου Softone ERP εδώ:

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης & Softone ERP

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες για την εγγραφή

Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής

Τικάρετε το σεμινάριο της επιλογής σας και την ημερομηνία που επιθυμείτε να ξεκινήσετε

Στους τρόπους Πληρωμής επιλέγετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στα Δίδακτρα συμπληρώνετε το σύνολο των διδάκτρων  και τικάρετε την επιλογή εφ’ άπαξ.

Στο τέλος πατάτε υποβολή.

Αποστείλετε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.:

 • Μια φωτογραφία σας σε μορφή . jpg  ή .png (για την εκπαιδευτική πλατφόρμα)
 • To καταθετήριο σε μορφή . pdf

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι  τραπεζικοί  λογαριασμοί για την κατάθεση των διδάκτρων είναι:

EUROBANK IBAN: GR9602600090000840201900734 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ:  GR5801720480005048105734311 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ALPHA BANK IBAN: GR8301403470347002002023821 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR2301101640000016401099409 (FUTURE BUSINESS SCHOOL E E)

 • Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας.
 • Τα έξοδα μεταφοράς ή εμβάσματος βαρύνουν τον καταθέτη.

Καταθέσεις από τράπεζα του εξωτερικού

 • Ο εντολέας χρεώνεται με όλα τα έξοδα της μεταφοράς
 • Στον τρόπο χρέωσης προμηθειών επιλέγετε Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR).
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η επιλογή στο ποσό που θα καταθέσετε θα προσθέσετε 4 € επιπλέον για τα έξοδα.

Πληροφορίες 2105782931