fbpx

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος FUTURE BUSINESS SCHOOL προσφέρει προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των υπηρεσιών του.

Η σχολή μας προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas), η οποία αποτελεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP και έχει παρουσία μέσω παραρτημάτων σ’ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Τουρκία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Υεμένη το Κατάρ καθώς και σε 20 ακόμη χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής. 

Η ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas) προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν να δώσουν χρήσιμες και άμεσα εφαρμόσιμες διεθνώς πιστοποιημένες γνώσεις, υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Η διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθείται βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα πιστοποίησης διασφαλίζοντας το συνεχή έλεγχο ποιότητας και το βέλτιστο αποτέλεσμα για την ποιότητα του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η ΤÜV AUSTRIA  HELLAS, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισμού TÜV AUSTRIA, o οποίος έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής.

Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης διαδικασιών εκπαίδευσης  αξιολογώντας με βάση προκαθορισμένα  και δημοσιοποιημένα  ποιοτικά  κριτήρια  και δείκτες. Η πιστοποίηση των διαδικασιών εκπαίδευσης  περιλαμβάνει τη μεθοδολογίας ανάπτυξης, οργάνωσης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρακτικές που σε συνδυασμό  με το συστηματικό  έλεγχο διασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για την υψηλή ποιοτική στάθμη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  που στοχεύουν στην παροχή άμεσα εφαρμόσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων  υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Πιστοποιημένα προγράμματα:

 

Το Future Business School είναι εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της ACTA.
Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και διαπιστευμένος φορέας από το Ε.Σ.Υ.Δ.(Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης).

Πιστοποιημένα Προγράμματα : Diploma Γραμματέας Διοίκησης
Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης

nocn and globalcert

Η GLOBALCERT είναι αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό με Πανεπιστήμια καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, εστιάζοντας στην ποιότητα, στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία των προσφερόμενων πιστοποιητικών. Το εξεταστικό της σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τα πιστοποιητικά της GlobalCert φέρουν τη σφραγίδα του.

Vellum Global Educational Services

Η "Vellum Global Educational Services" είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη των δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία. Είναι ένας "Cambridge Associate", που προσφέρει πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση ενώ παράλληλα παρέχει τον μηχανισμό εξετάσεων για τους υποψηφίους προκειμένου να αποκτήσουν "International Diplomas in IT Skills", που είναι "Cambridge Validated Awards" .


Το Future Business School προσφέρει το σεμινάριο Softone ERP. Οι εισηγητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι από την SOFTONE. Η SoftOne είναι μια δυναμική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Με χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο, το λογισμικό Soft1 καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των n αναπτυσσόμενων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, έχοντας κερδίσει πολλά βραβεία για την καινοτομία, καθώς και την ηγετική του θέση στην αγορά.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Future Business School διοργανώνει τα σεμινάρια Πληροφορικής, Web Design & Graphic Applications.
Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις της ACTA, INFOTEST & ADOBE.

Το Future Business School προσφέρει το Diploma Γραμματέας Διοίκησης και το Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants (CSMA).


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας.


Αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2003, 2007 & 2010.


     Adobe Web Communication Using Dreamweaver
Πιστοποιημένος Σχεδιαστής ιστοσελίδων με τη χρήση του προγράμματος Adobe Dreamweaver


    Visual Communication using Adobe Photoshop
Πιστοποιημένος Ειδικός ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, με χρήση του Adobe Photoshop


      Rich Media Communication using Adobe Flash
Πιστοποιημένος Σχεδιαστής αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με τη χρήση του Adobe Flash

Infotest Certified Joomla Specialist Πιστοποιημένος Ειδικός web sites με χρήση της πλατφόρμας Joomla


 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το πιστοποιητικό be ACTA ολοκληρώνει με επιτυχία μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών σε βασικό, εξειδικευμένο και διευρυμένο εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής.